หากเราทำเล่มทะเบียนรถหายต้องทำยังไง ?

สาระประโยชน์ : เล่มทะเบียน คือคู่มือรถที่ต้องติดกับตัวรถตลอด เพราะในเล่มทะเบียนรถจะบอกรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับผู้ครอบครองรถและรายละเอียดรถทุกประเภท หากท่านทำเล่มทะเบียนรถหาย ควรมีการแจ้งความและติดต่อยื่นเอกสารเพิ่มขอทะเบียนรถใหม่ได้ที่กรมขนส่งทางบกค่ะ

  1. Hmm, no posts. So lonely...